HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆPXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

CHOLINE CHLORIDE

HÓA CHẤT DỆT NHUỘMXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT DỆT NHUỘM

Acid Orange II | Vàng hiên

HÓA CHẤT DỆT NHUỘM

Sodium persulfate | Na2S2O8

HÓA CHẤT DỆT NHUỘM

Vàng O | Auramin O | Vàng Ô

HÓA CHẤT KHAI KHOÁNGXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT XI MẠXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚCXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT TẨY RỬAXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT THỰC PHẨMXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT THỰC PHẨM

Vanilin | Valilin | Valynin

HÓA CHẤT THỰC PHẨM

Sodium Dehydroacetate | C8H7NaO4

HÓA CHẤT THỰC PHẨM

Trisodium Citrate | Na3C6H5O7

PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔIXEM CHI TIẾT

DUNG MÔI CÔNG NGHIỆPXEM CHI TIẾT

DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP

Methyl Isobutyl Ketone | MIBK

DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP

CAC

DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP

Xylene

DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP

C4H9OH | Butanol | C4H10O

HÓA CHẤT MỸ PHẨMXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT THÍ NGHIỆMXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM

N-Hexane | N-Hexane tinh khiết

HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM

Hóa chất tinh khiết chữ D