HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆPXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

L – Methionine | Methionine 99%

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Methyl Paraben

HÓA CHẤT DỆT NHUỘMXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT DỆT NHUỘM

Sodium persulfate | Na2S2O8

HÓA CHẤT DỆT NHUỘM

Vàng O | Auramin O | Vàng Ô

HÓA CHẤT DỆT NHUỘM

Acid Orange II | Vàng hiên

HÓA CHẤT KHAI KHOÁNGXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT XI MẠXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚCXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT TẨY RỬAXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT THỰC PHẨMXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT THỰC PHẨM

Sunset Yellow | Màu Cam

PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔIXEM CHI TIẾT

DUNG MÔI CÔNG NGHIỆPXEM CHI TIẾT

DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP

Methyl Isobutyl Ketone | MIBK

DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP

C4H9OH | Butanol | C4H10O

DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP

CORONATE HX 100% | CORONATE HX

DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP

DIETHANOLAMINE | DEA

DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP

NOVANOL C-12 | Novanol

DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP

Butoxyethanol

HÓA CHẤT MỸ PHẨMXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT THÍ NGHIỆMXEM CHI TIẾT

HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM

N-Hexane | N-Hexane tinh khiết

HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM

Hóa chất tinh khiết chữ D