CUNG CẤP HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

Công ty chúng tôi xuất bán hàng tại kho của chúng tôi, khách hàng có phương tiện hoặc chỉ định phương tiện đến kho chúng tôi để nhận hàng. Khi giao nhận hàng, chúng tôi có kèm phiếu xuất kho, COA kèm hàng hoá, và hoá đớn chứng từ khác đầy đủ.