Shandong Befar
 • NaOH Trung Thai P1
 • Xut vay 3
 • Xut vay 2
 • Xut vay 4
 • NaOH Trung Thai P2
 • NaOH Trung Thai P4
 • NaOH Trung Thai P3
 • Xut vay 1

Bán NaOH | Xút Vảy | Natri Hydroxit | Caustic Soda Flakes | Sodium Hydroxide | Xút | Natri Hidroxit | Sodium Hydroxit | Xút ăn da | Sút | Caustic Soda Flake | Caustic Soda | Xút Sơn Đông | Xút Tân Cương | Xút Trung Thái | Xút Tân Cương Trung Thái | Xút 99 | Xút 99% | Sút 99 | Sút 99%


Mua bán NaOH | Xút Vảy | Natri Hydroxit | Caustic Soda Flakes | Sodium Hydroxide | Xút | Natri Hidroxit | Sodium Hydroxit | Xút ăn da | Sút | Caustic Soda Flake | Caustic Soda | Xút Sơn Đông | Xút Tân Cương | Xút Trung Thái | Xút Tân Cương Trung Thái | Xút 99 | Xút 99% | Sút 99 | Sút 99%


Liên hệ để có giá tốt

Bán NaOH. Bán Xút Vảy. Bán Natri Hydroxit. Bán Caustic Soda Flakes. Bán Sodium Hydroxide. Bán Xút. Bán Natri Hidroxit. Bán Sodium Hydroxit. Bán Xút ăn da. Bán Sút. Bán Caustic Soda Flake. Bán Caustic Soda. Bán Xút Sơn Đông. Bán Xút Tân Cương. Bán Xút Trung Thái. Bán Xút Tân Cương Trung Thái. Bán Xút 99. Bán Xút 99%. Bán Sút 99. Bán Sút 99%. Mua NaOH ở đâu.Mua Xút Vảy ở đâu.Mua Natri Hydroxit ở đâu.Mua Caustic Soda Flakes ở đâu.Mua Sodium Hydroxide ở đâu.Mua Xút ở đâu.Mua Natri Hidroxit ở đâu.Mua Sodium Hydroxit ở đâu.Mua Xút ăn da ở đâu.Mua Sút ở đâu.Mua Caustic Soda Flake ở đâu.Mua Caustic Soda ở đâu.Mua Xút Sơn Đông ở đâu.Mua Xút Tân Cương ở đâu.Mua Xút Trung Thái ở đâu.Mua Xút Tân Cương Trung Thái ở đâu.Mua Xút 99 ở đâu.Mua Xút 99% ở đâu.Mua Sút 99 ở đâu.Mua Sút 99% ở đâu.Giá rẻ, giá tốt, giá cả cạnh tranh. Bán và vận chuyển hàng toàn quốc.


CAUSTIC SODA FLAKES

Hàm lượng: 99% MIN (hàm lượng NaOH)
Đóng gói: Net 25kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc (Tân Cương Trung Thái, Sơn Đông, Nội Mông, Thiên Tân)
Ứng dụng: Hóa chất dùng trong nghành công nghiệp sản xuất các
chất tẩy trắng, xà phòng lỏng, sản xuất giấy, dệt nhuộm, xử lý nước…
Giá bán NaOH: thỏa thuận

Mô tả sản phẩm

Bán NaOH. Bán Xút Vảy. Bán Natri Hydroxit. Bán Caustic Soda Flakes. Bán Sodium Hydroxide. Bán Xút. Bán Natri Hidroxit. Bán Sodium Hydroxit. Bán Xút ăn da. Bán Sút. Bán Caustic Soda Flake. Bán Caustic Soda. Bán Xút Sơn Đông. Bán Xút Tân Cương. Bán Xút Trung Thái. Bán Xút Tân Cương Trung Thái. Bán Xút 99. Bán Xút 99%. Bán Sút 99. Bán Sút 99%. Mua NaOH ở đâu. Cần bán NaOH. Cần mua NaOH. Kinh doanh NaOH. Cung cấp NaOH. Tìm mua NaOH. Mua Xút Vảy ở đâu. Cần bán Xút Vảy. Cần mua Xút Vảy. Kinh doanh Xút Vảy. Cung cấp Xút Vảy. Tìm mua Xút Vảy. Mua Natri Hydroxit ở đâu. Cần bán Natri Hydroxit. Cần mua Natri Hydroxit. Kinh doanh Natri Hydroxit. Cung cấp Natri Hydroxit. Tìm mua Natri Hydroxit. Mua Caustic Soda Flakes ở đâu. Cần bán Caustic Soda Flakes. Cần mua Caustic Soda Flakes. Kinh doanh Caustic Soda Flakes. Cung cấp Caustic Soda Flakes. Tìm mua Caustic Soda Flakes. Mua Sodium Hydroxide ở đâu. Cần bán Sodium Hydroxide. Cần mua Sodium Hydroxide. Kinh doanh Sodium Hydroxide. Cung cấp Sodium Hydroxide. Tìm mua Sodium Hydroxide. Mua Xút ở đâu. Cần bán Xút. Cần mua Xút. Kinh doanh Xút. Cung cấp Xút. Tìm mua Xút. Mua Natri Hidroxit ở đâu. Cần bán Natri Hidroxit. Cần mua Natri Hidroxit. Kinh doanh Natri Hidroxit. Cung cấp Natri Hidroxit. Tìm mua Natri Hidroxit. Mua Sodium Hydroxit ở đâu. Cần bán Sodium Hydroxit. Cần mua Sodium Hydroxit. Kinh doanh Sodium Hydroxit. Cung cấp Sodium Hydroxit. Tìm mua Sodium Hydroxit. Mua Xút ăn da ở đâu. Cần bán Xút ăn da. Cần mua Xút ăn da. Kinh doanh Xút ăn da. Cung cấp Xút ăn da. Tìm mua Xút ăn da. Mua Sút ở đâu. Cần bán Sút. Cần mua Sút. Kinh doanh Sút. Cung cấp Sút. Tìm mua Sút. Mua Caustic Soda Flake ở đâu. Cần bán Caustic Soda Flake. Cần mua Caustic Soda Flake. Kinh doanh Caustic Soda Flake. Cung cấp Caustic Soda Flake. Tìm mua Caustic Soda Flake. Mua Caustic Soda ở đâu. Cần bán Caustic Soda. Cần mua Caustic Soda. Kinh doanh Caustic Soda. Cung cấp Caustic Soda. Tìm mua Caustic Soda. Mua Xút Sơn Đông ở đâu. Cần bán Xút Sơn Đông. Cần mua Xút Sơn Đông. Kinh doanh Xút Sơn Đông. Cung cấp Xút Sơn Đông. Tìm mua Xút Sơn Đông. Mua Xút Tân Cương ở đâu. Cần bán Xút Tân Cương. Cần mua Xút Tân Cương. Kinh doanh Xút Tân Cương. Cung cấp Xút Tân Cương. Tìm mua Xút Tân Cương. Mua Xút Trung Thái ở đâu. Cần bán Xút Trung Thái. Cần mua Xút Trung Thái. Kinh doanh Xút Trung Thái. Cung cấp Xút Trung Thái. Tìm mua Xút Trung Thái. Mua Xút Tân Cương Trung Thái ở đâu. Cần bán Xút Tân Cương Trung Thái. Cần mua Xút Tân Cương Trung Thái. Kinh doanh Xút Tân Cương Trung Thái. Cung cấp Xút Tân Cương Trung Thái. Tìm mua Xút Tân Cương Trung Thái. Mua Xút 99 ở đâu. Cần bán Xút 99. Cần mua Xút 99. Kinh doanh Xút 99. Cung cấp Xút 99. Tìm mua Xút 99. Mua Xút 99% ở đâu. Cần bán Xút 99%. Cần mua Xút 99%. Kinh doanh Xút 99%. Cung cấp Xút 99%. Tìm mua Xút 99%. Mua Sút 99 ở đâu. Cần bán Sút 99. Cần mua Sút 99. Kinh doanh Sút 99. Cung cấp Sút 99. Tìm mua Sút 99. Mua Sút 99% ở đâu. Cần bán Sút 99%. Cần mua Sút 99%. Kinh doanh Sút 99%. Cung cấp Sút 99%. Tìm mua Sút 99%. Liên hệ để có giá rẻ, giá tốt, giá cả cạnh tranh.


NaOH | Xút Vảy | Natri Hydroxit | Caustic Soda Flakes | Sodium Hydroxide | Xút | Natri Hidroxit | Sodium Hydroxit | Xút ăn da | Sút | Caustic Soda Flake | Caustic Soda | Xút Sơn Đông | Xút Tân Cương | Xút Trung Thái | Xút Tân Cương Trung Thái | Xút 99 | Xút 99% | Sút 99 | Sút 99%
4.8 (95.87%)
92 bình chọn

CAUSTIC SODA FLAKES

Hàm lượng: 99% MIN (hàm lượng NaOH)
Đóng gói: Net 25kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc (Tân Cương Trung Thái, Sơn Đông, Thiên Tân, Nội Mông)
Ứng dụng: Hóa chất dùng trong nghành công nghiệp sản xuất các
chất tẩy trắng, xà phòng lỏng, sản xuất giấy, dệt nhuộm, xử lý nước…
Giá bán NaOH: thỏa thuận
Tìm hiểu thêm về xút vảy (Sodium Hydroxide):
Xút vảy hay còn gọi là Natri hydroxit hoặc caustic soda flakes có công thức NaOH nó là 1 loại kiềm mạnh khi hòa tan trong nước.
* Ngoại Quan: Dạng hạt không màu, có tính tan (dễ tan trong nước, cồn và glycerin)
* Ứng dụng chính của NaOH:
Caustic soda flakes được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực dệt nhuộm, làm xà phòng, chất tẩy rửa, chế biến dầu mỏ, thuốc nhuộm, sơn …
Caustic soda dùng để sản xuất sợi nhân tạo.
NaOH là một trong những hóa chất dùng trong nhiều ngành công nghiệp như chất tẩy rửa, sơn, sản xuất giấy, công nghệ lọc dầu, công nghệ dệt nhuộm, thực phẩm, xử lý nước, sản xuất các loại hóa chất đi từ xút như Silicat Natri, Al(OH)3, chất trợ lắng PAC, …
* Tính chất vật lý:
Xút vảy là khối tinh thể không màu. Trọng lượng riêng 2,02. Hấp thụ nhanh CO2 và nước của không khí, chảy rữa và biến thành Na2CO3 – Sodium Carbonat. Nhiệt độ nóng chảy 327,6 ± 0,9 độ C. Nhiệt độ sôi 1388 độ C. Dễ tan trong nước, tan nhiều trong rưọu và không tan trong ete.
* Tính chất hóa học:
Xút vảy phản ứng với các axít hữu cơ tạo thành muối của nó và thủy phân este
Xút vảy phản ứng với muối tạo thành bazơ mới và muối mới.
Để biết giá bán Xút vảy, giá bán caustic soda flakes, cần mua xút vảy ở đâu? hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn.
* Cách lưu giữ và bảo quản Xút vảy:
Chứa Caustic soda flakes trong bao tải, bao PP có lớp PE bên trong. Để xút vảy xa các loại axít và các sản phẩm có chứa Xellulo.

Mọi chi tiết thêm về Xút vảy, quý khách vui lòng liên hệ với Hóa chất Hải âu!

Thông tin thêm

Công thức hóa học

NaOH

Quy cách / Đóng gói

Net 25kg/bao

Ứng dụng

Hóa chất dùng trong nghành công nghiệp sản xuất các chất tẩy trắng, xà phòng lỏng, sản xuất giấy, dệt nhuộm, xử lý nước…

Xuất xứ

Trung Quốc

Đánh giá

 1. :

  Xút Tân Cương Trung Thái chuẩn! Đề nghị báo giá tốt nhất, giao hàng tại Ninh Bình.

  • :

   Hóa chất Hải Âu đã có nhiều năm kinh nghiệm bán NaOH. Chúng tôi bán Xút vảy Tân Cương Trung Thái chính hãng. Bạn hãy check mail và đặt hàng sớm nhất! Thanks!

 2. :

  Quý Cty có cung cấp hàng Sơn Đông?! Vui lòng báo giá và gửi CA. Thanks!

  • :

   Cty chúng tôi hiện có cả 2 lọa xút Sơn Đông và Tân Cương Chung Thái. mời quý khách mở mail để nhận báo giá và CA của cả 2 dòng sản phẩm. Thanks

 3. :

  Quý Cty có cung cấp loại 72% ?!

  • :

   Chúng tôi chỉ có Xút 99%

 4. :

  Cần mua xút lỏng. Xin bg?!

  • :

   Xin bạn cho biết slg cụ thể?

 5. :

  Xin bg Xút hạt ?!

  • :

   Bạn vui lòng chờ máy sẽ có nhân viên kinh doanh gọi lai cho bạn ngay bây giờ. thanks

 6. :

  Xin bg 500kg kèm CA?!

  • :

   Mời bạn ktra email để có CA. Về giá, mời bạn gọi: 0966979648

 7. :

  Xin bg 10 tấn?!

  • :

   Bạn vui lòng chờ máy sẽ có nhân viên gọi lại cho bạn ngay bây giờ. Thanks.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *