Poly Ethylene Glycol | PEG-600 | PEG-400 | PEG 600 | PEG 400 | H-(O-CH2-CH2)n-OH | Bán PEG | Polyethylene Glycol | Poly Etylen Glycol | PEG | PEG-4000 | PEG-6000

POLYETHYLENE GLYCOL – PEG 400 / PEG 600

Tên hóa học: Poly Ethylene Glycols
Công thức cấu tạo: H-(O-CH2-CH2)n-OH
Tên gọi khác: PEG; macrogol; Polyoxyethlene; Aquaffin; Nycoline; Alpha-thủy omega-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl); polyethylen glycol; Poly Ethylene Oxide; Polyoxyethylene; Polyglycol; 1,2-ethanediol Ehoxylated; Polyoxyethylene ether; Polyoxyethylene; Poly (ethylene glycol); Polyethylene glycol; PEG 400; PEG 600; Polyethylene glycol 400

Gọi ngay Ngọc Anh 0983 56 56 28 để được tư vấn giá tốt nhất