Việt Nam chủ yếu nhập thuốc trừ sâu, phân bón Trung Quốc

Đánh giá
09:04′ AM – Thứ tư, 08/03/2017

Nguồn phân bón nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam trong tháng 1/2017 đến từ Trung Quốc, chiếm tới 32,3% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này. Trong khi đó, nhập khẩu thuốc trừ sâu từ nước này cũng chiếm tới 59,8% tổng giá trị của mặt hàng.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 2/2017 đạt 361 nghìn tấn với giá trị 90 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2017 đạt 717 nghìn tấn và 184 triệu USD, tăng 27,9% về khối lượng và tăng 10,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm URE ước đạt 61 nghìn tấn với giá trị đạt 15 triệu USD, tăng 2,8% về khối lượng nhưng lại giảm 1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016; phân SA ước đạt 188 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 22 triệu USD, tăng 25,3% về khối lượng và tăng 14,6% về giá trị so với năm 2016.

Xét về thị trường, cập nhật đến tháng 1/2016, nguồn phân bón nhập khẩu chủ yếu đến từ Trung Quốc, mặc dù so với năm 2016 thị trường này đã giảm cả về khối lượng và giá trị nhưng vẫn chiếm tới 32,3% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này. Mặc dù khối lượng nhập khẩu phân bón tăng tại 5 thị trường chính nhưng giá trị nhập khẩu chỉ tăng đối với thị trường Philippin (tăng hơn 7 lần) và Nga (tăng hơn 3 lần), còn các thị trường khác giá trị nhập khẩu phân bón giảm và thị trường có giá trị nhập khẩu phân bón giảm mạnh nhất là Bỉ (giảm 50,8%) so với cùng kỳ năm 2016.

Đối với mặt hàng thuốc trừ sâu và nguyên liệu, ước giá trị nhập khẩu trong tháng 2/2017 đạt 68 triệu USD, nâng giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong 2 tháng đầu năm 2017 đạt 129 triệu USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu chủ yếu là từ Trung Quốc chiếm tới 59,8% tổng giá trị của mặt hàng này. Trong tháng đầu năm, giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu chỉ tăng tại 3 thị trường là Trung Quốc, Đức và Đài Loan với giá trị tăng lần lượt là 8%, 89,1% và 22,8%. Các thị trường khác giá trị nhập khẩu đều giảm trong đó thị trường có giá trị nhập khẩu giảm mạnh nhất là Thái Lan, so với cùng kỳ năm 2016 giá trị nhập khẩu của thị trường này giảm 54,8%.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *