Copper Acetate | Đồng axetat | Coper Acetate | Cu Acetate | Cu(CH3COO)2 | C4H8CuO4

Tên sản phẩm hóa học: Copper Acetate, Đồng axetat, Coper Acetate, Cu Acetate, Cu(CH3COO)2, C4H8CuO4
Công thức hóa học: C4H8CuO4

Công thức phân tử: Cu(CH3COO)2
Ngoại quan: Dạng tinh thể màu xanh đậm
Xuất xứ: Nhật Bản, Trung Quốc
Ứng dụng:
Đồng  axetate được dùng như chất xúc tác hoặc chất oxy hóa trong tổng hợp hữu cơ, sử dụng như thuốc diệt nấm và sắc tố màu xanh lá cây, sử dụng làm thuốc thử để tổng hợp các hợp chất vô cơ và hữu cơ khác nhau.
Đồng  axetat còn được dùng trong sản xuất xi mạ, công nghiệp…

Gọi ngay Ngọc Anh 0983 56 56 28 để được tư vấn giá tốt nhất